Kafémeny på Stavanger Open

ISS tilbyr enkel varmmat, snacks og drikke gjennom hele konkurransedagen. Du finner dem i mingle- og kaféområdet mellom stor og liten sal. Menyen ser du nedenfor. Les videre

Advertisements

Påminnelse til alle deltakerkorpsene

Årets konkurranse nærmer seg, og erfaringsmessig blir både musikanter og foreldre mer og mer kreative jo nærmere konkurransedagen en kommer. Derfor er det grunn til å minne korpsene om å lese nøye gjennom konkurransereglene og kriteriene for scenebedømming slik at en unngår misforståelser og konflikter på selve dagen.

Fordi de to salene som benyttes er ulikt utstyrt, er det blant annet lagt noen begrensninger på bruk av scenelys. Derfor har vi de siste årene kun tillatt tre lysnivåer: av, på og dimmet. Lysbehov utover dette må korpsene selv besørge (les nøye kriteriene for bruk av eget lys i konkurransereglene).