Utstyr til utlån og utleie

Har du vært på jakt etter utstyr til korpsets Stavanger Open-opptreden?

Etter et tilsendt forslag fra et av deltagerkorpsene i 2016, er det nå mulig å registrere og finne utstyr som er til lån eller leie fra andre korps på nettsiden vår. Gå til menyen «For korps» og «Utstyr til lån og leie» for å registrere utstyr som korpset ditt har tilgjengelig for andre korps.

Du kan registrere type utstyr i ulike kategorier (kulisse, rekvisitt, kostyme, teknisk, instrument), størrelse, antall og annen informasjon, samt kontaktopplysninger. Du vil kunne søke, filtrere og gruppere oversikten for enkelt å finne det du er på jakt etter.

For å få en god oversikt, er vi selvsagt avhengige av at korpsene selv registrerer utstyr som er tilgjengelig for lån/leie i skjemaet (finnes under «For korps» -> «Utstyr til lån og leie» -> «Registrere utstyr»).

Stavanger Open står kun for formidlingen av tilgjengelig utstyr, og  er ikke ansvarlig for utstyr som registreres i oversikten. Ta kontakt dersom registrert utstyr ikke lenger er tilgjengelig.

 

Reklamer

Spillerekkefølgen er nå lagt ut

Du finner hele spillerekkefølgen her.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer og justeringer i rekkefølge og tidspunkter.

Vi tar også forbehold om eventuelle feil i oversikten (eksempelvis i feil utregnet tidsbruk/tidspunkt).

Påminnelse til alle deltakerkorpsene

Årets konkurranse nærmer seg, og erfaringsmessig blir både musikanter og foreldre mer og mer kreative jo nærmere konkurransedagen en kommer. Derfor er det grunn til å minne korpsene om å lese nøye gjennom konkurransereglene og kriteriene for scenebedømming slik at en unngår misforståelser og konflikter på selve dagen.

Fordi de to salene som benyttes er ulikt utstyrt, er det blant annet lagt noen begrensninger på bruk av scenelys. Derfor har vi de siste årene kun tillatt tre lysnivåer: av, på og dimmet. Lysbehov utover dette må korpsene selv besørge (les nøye kriteriene for bruk av eget lys i konkurransereglene).