Oppvarming

Oppvarming

Alle korps får ca. 25 minutter til oppvarming i eget rom.

NB! Vi har ikke notestativer i oppvarmingsrommene. Ta gjerne med egne stativer, men pass på at dere får de med dere ut av rommene igjen. Husk å merke alle stativene, slik at arrangementskomiteen kan få levert dem tilbake hvis vi finner noen gjenglemt.

Reklamer