Hva står på scenen?

Utstyr på scenen

– Notestativer (tråd)
– Stoler
– Trommesett
– 4 pauker
– Stortromme
– Klokkespill
– Xylofon
Alle småinstrumenter inklusive skarptromme må medtas av det enkelte deltagerkorpset.
Korpset må selv stille med voksne ledere som hjelper til dersom korpsets eget slagverksutstyr skal benyttes. Alt av rekvisita og eget slagverksutstyr må leveres ved vareleveringen til den respektive scenen, ikke via publikumsinnganger.

Husk å merke eget utstyr med korpsets navn!

Reklamer