Frister

Frister

1. september Påmelding
12. oktober Innsending av partitur (2 eks.)
12. oktober Innbetaling av deltageravgift

Egne frister for 2018, se høyre kolonne.

Reklamer