Deltageravgift

Deltageravgift
Kr. 250 pr. musikant, kr. 50 per deltagende aspirant.
Se Frister for siste innbetalingsdato.

Eksempel: 25 musikanter + 10 deltagende aspiranter:
25 musikanter x 250,- = 6250
+ 10 aspiranter x 50,- = 500
= for innbetaling: 6750

Kontonummer for påmeldingsavgift
3201.38.42328
Husk å påføre avsender og hva innbetalingen gjelder (fordeling spillende/ikke spillende musikanter).

Ved å registrere påmeldingen bekrefter du også å ha lest konkurransereglene på disse sidene (se Korpsinfo).

Reklamer